REFERENCIE

 • Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o.
 • ARRIVA Slovakia a.s.
 • Asociácia správcov registratúry
 • BENESTRA, s.r.o.
 • BILLA s.r.o.
 • BMB Partners s.r.o.
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
 • COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
 • COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
 • Dan-Slovakia Agrar, a.s.
 • DICIT spol. s.r.o.
 • ESET, spol. s r.o.
 • FCC Hlohovec, s.r.o.
 • FCC Slovensko, s.r.o.
 • FCC Trnava, s.r.o.
 • F.M.Servis s.r.o.
 • GGE a.s.
 • HORNEX, a.s.
 • LeitnerLeitner Tax s.r.o.
 • Ministerstvo hospodárstva
 • OLD HEROLD, s.r.o.
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská správa ciest
 • Softec, spol. s.r.o.
 • SWAN a.s.
 • Volkswagen Slovakia a.s.
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • Úrad vládneho auditu
 • AD ACTA SR, s.r.o.
 • ALL ACTA spol. s r.o
 • ANDRITZ KUFFERATH s.r.o.
 • Askoll Slovakia s.r.o
 • ARCHÍV-SLUŽBY s.r.o.
 • Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o.
 • Arriva Service s.r.o.
 • A-STUDIO
 • BALA, a.s.
 • Belar a.s.
 • BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.
 • Bretoil, s.r.o.
 • Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
 • Centrum pre chemické látky a prípravky
 • Centrum voľného času, Malacky
 • Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
 • Cornhill Management, o.c.p., a.s.
 • DefTech a.s.
 • Digital Industry, s.r.o.
 • Domov sociálnych služieb „Nádej“
 • ELDISY Slovakia spol. s r.o.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • FELKON s.r.o.
 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín
 • HTMAS s.r.o.
 • Hydromeliorácie, š.p.
 • ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 • inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
 • JOBS Temporary Services, s.r.o.
 • Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
 • KIOS s.r.o.
 • Konferencia biskupov Slovenska
 • KOPPERT, s.r.o.
 • KÚPELE LÚČKY a.s.
 • Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 • Letisko Sliač, a.s.
 • Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
 • Magic Trading Corporation, a.s.
 • Masterwork Corp s.r.o.
 • MATEP, spol. s r.o.
 • Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
 • METAL – ECO SERVIS, spol. s r.o.
 • Ministerstvo Vnútra Sr, Štátny Archív v Bratislave, Pobočka Trenčín
 • MR Trading, a.s.
 • NECO, s.r.o.
 • Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
 • Obec Balog nad Ipľom
 • Obec Halíč
 • Obec Hamuliakovo
 • Obec Horná Streda
 • Obec Horné Srnie
 • Obec Necpaly
 • Obec Ohrady
 • Obec Tomášov
 • Obec Čierny Brod
 • OLÚP, n.o. Predná Hora
 • OTNS, a. s.
 • Partners, s.r.o.
 • PEVEKO, spol. s.r.o.
 • PHARMACOPOLA s.r.o.
 • PharmaSynergix, s.r.o.
 • Považský cukor, a.s.
 • PREAS M, s.r.o.
 • PRO3con Group, s.r.o.
 • PS STAVBY, s.r.o.
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
 • Q4U, spol. s r. o.
 • RÁDIO LUMEN, s.r.o.
 • R Collectors s. r. o.
 • Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Bratislava
 • Roche Slovensko, s.r.o.
 • S.M.S., s.r.o.
 • SEZ TRADE SRL
 • SITEL s.r.o.
 • Slovenská národná akreditačná služba
 • Slovenská zdravotnícka univerzita
 • STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BREZNO
 • Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
 • Stavebné bytové družstvo II. Košice
 • Stilla, a.s.
 • TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
 • TESTEK, a.s.
 • TOP Development, a.s.
 • THORMA Výroba k.s.
 • TRELLIS, akciová spoločnosť
 • Trnavská teplárenská, a.s.
 • VAS, s.r.o.
 • VEGUM a. s.
 • VENET, a.s.
 • VITALITA, s.r.o.
 • VLM s. r. o.
 • Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
 • Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
 • Výstavbové bytové družstvo, Trenčín
 • WESTTON, spol. s r.o.
 • Šembera&Vanák / FCB
 • Žilinská diecéza
 • Zväz chovateľov mäsového dobytka
 • ÚSTAV PRE VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ
 • ….. a stovky ďalších spokojných klientov

Školy:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Gymnázium Alberta Einsteina,
 • Gymnázium M. R.Štefánika, Šamorín
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Materská škola, Skalica
 • Materská Škola, Milana Marčeka, Bratislava
 • Materská Škola v Rimavskej Sobote
 • Materská Škola, Timravina, Bratislava
 • Súkromná základná škola, Ždaňa
 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
 • Základná škola a materská škola Poniky
 • Základná škola s materskou školou A. Sládkoviča, Hrochoť
 • Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
 • Základná škola SNP Ostredkova
 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Topoľníky
 • Základná škola s VJM – Alapiskola, Tomášov
 • Základná škola Tomášov
 • Základná škola, Lamač
 • ZŠ Anatolija Karpova, Bratislava
 • Základná Škola Spišská Nová Ves

Zahraniční klienti používajúci moduly prispôsobené príslušnej legislatíve:

 • Skupina MOL – centrála v Budapešti
 • Skupina MOL – Rafinérie Zalaegerszeg a Tiszaújváros
 • Skupina MOL – Ťažba ropy v Szeged-Algyő
 • PEVEKO, spol. s r.o. – CZ
 • CO-OP STAR ZRT. Jaszberény
 • Laurel Group Budapešť
 • Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
 • ProgAdat Számítástechnikai kft.
 • AGR- Group Kft. Budapest
 • Jászinvest Zrt.
 • Perfekt Gazdasági Tanácsadó,Oktató és Kiadó Zrt.
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!