PARTNERI

Spoločnosť ABBYY je svetovým leadrom v oblasti riešení pre skenovanie, rozpoznávanie a vyťažovanie dát z ľubovoľných štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dokumentov.

Spoločnosť Microsoft poskytuje našim klientom pokročilé databázové systémy na uchovávanie dát.

Podpisujte, overujte a zaručene konvertujte s produktom podpisuj.sk. Do produktov ADMIS® je integrované riešenie na podpisovanie, overovanie a zaručenú konverziu z portálu podpisuj.sk.

Pôsobí na trhu IT od roku 1990. Ponúka konzultačné služby, vývoj a aplikáciu integrovaných geopriestorových a technických informačných systémov pre priemyselné podniky a vládne agentúry.

TBD s r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výpočtovou technikou a informačnými systémami.

InterWay patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov webových aplikácií, komplexných IKT riešení, cloudových služieb a odborných konzultačných služieb v oblasti vývoja informačných systémov a kybernetickej bezpečnosti.

Pomáha organizáciám na celom svete znižovať náklady a riziká spojené s ochranou a uchovávaním informácií. Ponúka komplexnú správu záznamov, ochranu údajov a likvidáciu informácií.

Správa registratúry, archivácia a úložisko dokumentov v Košiciach. Postaráme sa o vaše dokumenty, v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a v súlade s certifikátom ISO 9001:2000.

Poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, komplexné riešenia – informačné systémy integrujúce jednotlivé subsystémy do homogénneho celku, technická podpora, kvalitný servis a široké spektrum školiacich a certifikačných služieb.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!