Skenovanie a vyťažovanie dát

Ľahký prechod od spracovania papierovej agendy k elektronickému spracovaniu dokumentov a údajov

Služby

Pri prechode spoločností od spracovania papierovej agendy k elektronickému spracovaniu dokumentov a údajov naša spoločnosť zabezpečuje rôzne služby a riešenia:

 • Skenovanie dokumentov, veľloformátových výkresov a kníh a iných viazaných dokumentov
  Indexácia údajov
 • Automatizované vyťažovanie dát z dokumentov:
  - štruktúrovaných – formuláre, dotazníky (tlačené, ručne vypisované, zaškrtávacie polia, čiarové kódy)
  - neštruktúrovaných – faktúry, dodacie listy, sprievodky (tlačené texty)
 • Návrh, tlač, distribúcia, dotlač a spracovanie formulárov (strojovo spracovateľné)
 • Prevod papierových dokumentov a elektronických obrazov do editovateľnej podoby
 • Vektorizácia výkresovej technickej dokumentácie

Prínosy

Zvýšenie rýchlosti

Nie je potrebný ručný prepis údajov do PC, nižšie režijné náklady

Skrátenie času

Skrátenie času zadávania, spracovania a vyhľadania informácií

Obmedzenie straty

Zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti zadávaných údajov

Podpora tvorby

Priamy export údajov do používaného informačného systému

Termíny

Rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným údajom a výsledkom

Obmedzenie úniku informácií

Možnosť okamžitého vyhľadania ktoréhokoľvek dokumentu

Odbúranie opakovania

Paralelná digitalizácia a archivácia dokumentov

Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?