ADMIS® Anonymizér – Anonymizácia

Pokročilý programovateľný nástroj určený na anonymizovanie Vašich dokumentov

Samostatná aplikácia schopná transformovať vybraný text v dokumente na nečitateľný text. Jej využitie je naozaj široké, tak v súkromnom sektore ako aj vo verejnom sektore. Jej hlavným prínosom je zabránenie neoprávnenému použitiu údajov v dokumentoch alebo ich krádeži.

Proces anonymizácie dokumentu prostredníctvom ADMIS® Anonymizér prebieha na Vašom lokálnom PC (serveri).

Nemusíte tlačiť elektronické dokumenty, potom na papieri zakrývať osobné údaje, či celé texty, ktoré chcete ochrániť a následne takto upravený dokument kopírovať alebo skenovať znova do elektronickej podoby.

Základné informácie

  • ADMIS® Pdf Power Tools - mnohé voľne dostupné aplikácie určené na anonymizovanie dokumentov pracujú na báze cloudových služieb, kedy majitelia dokumentu nemajú prehľad o procese spracovania ich dokumentu.
  • ADMIS® Pdf Power Tools nie je cloudová služba
  • Vaše dokumenty zostávajú po celú dobu U VÁS!

Prínosy

Našou aplikáciou ADMIS® Anonymizér si nielenže uľahčíte prácu , ale ešte oveľa viac

Zvýšenie rýchlosti

Anonymizovanie je možnosť, ako ochrániť osobné údaje alebo citlivé informácie uvedené v dokumentoch pred ich zneužitím

Obmedzenie straty

Jednou z unikátnych vlastností tejto aplikácie je aj možnosť zadania a skladania hromadných podmienok pre vyhľadanie a anonymizovanie textov v podobných dokumentoch.

Vzdialený prístup

Aplikácia môže byť použitá samostatne alebo ako prídavný modul k ADMIS® DMS.

Vzdialený prístup

Aplikácia obsahuje komplexný nástroj na viacero činností

Aplikácia obsahuje komplexný nástroj na:

  • Prehliadanie textu a ukladanie prezeraných strán
  • Vyhľadanie údajov na anonymizáciu - Anonymizovanie údajov v dokumente
  • Úpravu a odstránenie údajov aj z iných zdrojov ako len čitateľného textu (vlastnosti
    dokumentu, vložené prílohy, zdrojové údaje, metaúdaje XMP, podpisy)
  • Zašifrovanie („obfuskovanie“) textu v dokumente (textová vrstva pod obrazom).
Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?