Workflow – Schvaľovacie procesy

Jednoducho si zadefinujte všeobecné schvaľovacie procesy od najjednoduchších až po pokročilé s využitím grafického editora diagramov.

Modul Workflow je rozširujúcou funkcionalitou modulu Denník. Umožňuje zadefinovanie všeobecných schvaľovacích procesov na základe podrobnej analýzy. Nad ktorýmkoľvek záznamom alebo ktorýmkoľvek dokumentom zaevidovaným pod konkrétnym záznamom je možné spustiť schvaľovací proces.

Dôležité funkcionality

 • Prehľadný grafický editor diagramov umožní navrhnúť priebeh schvaľovacieho procesu podľa výsledkov analýzy procesu.
 • Použitie rozhodovacích blokov alebo možnosť použitia skriptovacích polí umožňuje navrhnúť aj pomerne zložité rozhodovacie procesy.
 •  V každom rozhodovacom štádiu schvaľovacieho konania je mmožné jednoduchým textovým spôsobom definovať požadované stavy úlohy u daného schvaľovateľa. 
 • Podľa definovaných práv v rámci danej inštancie schvaľovacieho konania je možné pripojiť k úlohe súbor(y), prípadne už pripojené súbory vymazať, alebo editovať, vytvárať verzie schvaľovaného súboru, atď.
 • Jednoduché definovanie premenných umožní vytvárať definície takých schvaľovacích procesov, pri ktorých sa očakáva automatické rozhodovanie bez zásahu schvaľovateľa (napr. ak je faktúra do 1000 €, nemusí ju schváliť finančný riaditeľ, ak je nad 1000,- €, musí byť schvaľovateľom aj finančný riaditeľ).

Možnosti workflow

 • Definovanie procesov prostredníctvom prehľadného grafického editora definícií
 • Možnosť spustiť workflow definíciu na ktoromkoľvek dokumente, zázname alebo spise, ktorý je zaevidovaný v module Denník.
 • Sledovanie priebehu procesu v grafickom zobrazení s vizualizáciou aktuálneho stavu
 • Možnosť náhľadu na definície a ich plnenie
 • Možnosť správy workflow definícií oprávneným užívateľom
 • Možnosť pridelenia práv na spúšťanie definícií
 • Prehľadné členenie procesov
 • Sledovanie histórie workflow
 • Prehľad o úlohách podriadených pracovníkov
 • Export výberov do XLS pre rýchle prehľady
 • Možnosť pripájania a editácie súborov počas schvaľovacieho konania
 • Možnosť vytvárania verzií schvaľovaného súboru
Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?