GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR pre Vás nemusí byť strašiakom s integrovaným riešením modulu GDPR v systéme ADMIS®

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

GDPR platí celosvetovo pre všetky subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EÚ. Zavádza množstvo nových práv a povinností a preto spracovatelia a správcovia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, ktoré budú v súlade s nariadením GDPR.

Preto sme aj my v súlade s týmto nariadením aplikovali jeho požiadavky nielen na samotný DMS systém pre správu registratúry ADMIS®, ale aj na jeho implementáciu a používanie v konkrétnych podmienkach našich klientov.

Aké otázky si musíte zodpovedať pri aplikácii nariadenia GDPR?

 • Viete aké osobné údaje spracovávate?
 • Viete o tom, kde všade vo Vašich informačných systémoch ukladáte a spracovávate osobné údaje?
 • Viete kto má vo Vašich informačných systémoch prístup k osobným údajom?
 • Viete ako zabrániť ich zneužitiu a vyhnúť sa tak vysokým pokutám?
 • Viete ako nakladať s osobnými údajmi pri elektronickej komunikácii?

Funkcionalita modulu GDPR napomáha plneniu požiadaviek na ochranu osobných údajov v rámci celého DMS systému ADMIS®:

 • Rozšírením prístupových oprávnení o právo spracovávania osobných údajov
 • Definovaním zoznamu spracovávaných osobných údajov
 • Určením spôsobov použitia a účelu spracovania osobných údajov
 • Možnosťou vytvárania potrebných štatistík o spracovávaných osobných údajoch
 • Funkcionalitou zistenia neoprávnene evidovaných resp. nespracovávaných osobných údajov
 • Možnosťou priameho vytvorenia ZIP súboru s heslom a jeho uloženie alebo odoslanie elektronickou poštou z prostredia ADMIS®
 • Možnosť odosielať e-maily s osobnými údajmi alebo inými citlivými informáciami pomocou našej služby šifrovaný e-mail. Pre viac informácií použite nasledovný link: www.sifrovany.email
Napíšte nám Napíšte nám

Zaujali Vás naše produkty a služby?

Potrebujete viac informácií?