Arriva Service, s.r.o.
www.arriva.sk
Pred zavedením systému ADMIS nám trval proces odsúhlasovania dokumentov niekedy aj celý týždeň. Z toho dôvodu sme začali hľadať možnosti ako by sme vedeli urýchliť tento proces. Rozhodli sme sa pre ADMIS, lebo je to ľahko prispôsobiteľný systém s intuitívnym užívateľským rozohraním a spĺňa požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na správu registratúry. Proces odsúhlasovania dokumentov momentálne trvá zvyčajne jeden deň, čo pri našich striktných termínoch znamená veľkú pridanú hodnotu pre našu spoločnosť.
Slovenská národná akreditačná služba
www.snas.sk
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) v rámci projektu „Rozšírenie existujúceho podnikového informačného systému VEMA o vybrané moduly a migrácia systému do Cloud infraštruktúry“ implementovala modul Registratúra a Digitálny archív dokumentácie. Ako riešenie tejto časti projektu bol zvolený administratívny systém Admis®, certifikovaný Odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Admis® bol dodaný začiatkom roka 2015 a v súčasnosti je systém už v ostrej prevádzke. Prvé skúsenosti sú pozitívne. V závislosti od frekvencie práce v ADMISe majú jednotliví používatelia zvládnuté používanie základných funkcionalít. Na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek sú používateľom poskytované konzultácie. Keďže väčšina používateľov sa s agendou registratúry doteraz nezaoberala, venujeme tejto problematike náležitú pozornosť.
Tomáš Mišovič
Biznis analytik
YMS, a.s.
www.yms.sk
Registratúrny systém Admis®, certifikovaný Odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, z dielne spoločnosti Dokumenta, a.s. sme využili pri tvorbe komplexných technických informačných systémov pre dvoch zákazníkov – Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) a Trnavskú teplárenskú, a.s. (TAT). Systém hodnotíme ako preverený, stabilný a pre konečného užívateľa intuitívny. Odozva zákazníka na systém je pozitívna, pretože produkt obsahuje dobrú škálu funkcionalít a modulov dostupných užívateľom podľa pracovného zaradenia a zodpovedností. Ako biznis partner hodnotíme spoločnosť Dokumenta, a.s. rovnako pozitívne. Odozva na implementačné potreby u zákazníkov je rýchla, komunikácia spoľahlivá, nedostatky zistené konečným zákazníkom sa postupne a precízne riešia. Tím Dokumenty bol schopný implementovať aj neštandardné požiadavky konečného zákazníka a riešenie rozšíriť o nové funkcie. V prípade TAT išlo o prepojenie na jednoduchý digitálny archív a v prípade SNAS o vytvorenie agendy riadenej dokumentácie. V súčasnosti obaja naši zákazníci využívajú konečnú, upravenú a funkčnú verziu systému, s ktorou sú spokojní. Ako partner pre systém správy registratúry sa spoločnosť Dokumenta, a.s. osvedčila, so spoluprácou sme spokojní.