Produkty a služby
Spoločnosť Dokumenta, a.s. Vám poskytne komplexné služby v oblasti správy Vašich firemných informácií.

Základné služby

 • Zavedenie systému na správu elektronických schránok ÚPVS
 • Elektronická schránka ÚPVS - školenie (el.dokumenty, ZEP, podpisovanie, el.archivácia)
 • Elektronická schránka ÚPVS - integrácia do systému
 • Zavedenie automatizovaného Dokument manažment systému (DMS)
 • Zavedenie systému pre elektronickú fakturáciu a elektronickú výmenu dát a dokumentov
 • Riešenia pre skenovanie a vyťažovanie dát z papierovývh dokumentov
 • Konzultácie a poradenská činnosť v oblasti správy dokumentov, návrhu automatizovaých schvaľovacích procesov (workflow), elektronickej fakturácie, odbornej správy registratúry, elektronickej archivácie dokumentov
 • Zavedenie automatizovaného systému odbornej správy registratúry vrátane zaistenia správy špecializovaných agiend
 • Zaškolenie pracovníkov v oblasti odbornej správy registratúry, správy a riadenia záznamov v zmysle technických noriem ISO a EN
 • Zaškolenie užívateľov DMS systému
 • On-site metodická pomoc (podpora užívateľov DMS v reálnej prevádzke systému v užívateľskej spoločnosti)
 • Prepojenie centrálneho úložiska dokumentov s aplikáciami iných výrobcov
 • Odborná pomoc so zriadením registratúrneho strediska
 • Usporiadanie písomností v registratúrnom stredisku a prípravu vyraďovacieho konania.
 • Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, vrátane konzultácií s príslušným štátnym archívom

Ďalšie služby

Integrácia elektronickej schránky ÚPVS  ( eschránka ) prostredníctvom modulu ADMIS® aj v iných systémoch.

Vypracovanie dohody o integračnom zámere - integrácia elektronickej schránky do systému ADMIS® . 

Pre organizácie, ktoré majú problémy s priestormi pre uskladnenie registratúry ponúkame:

 • digitalizáciu registratúrnych záznamov

  a ich zaradenie. Zákazník tak spravuje len tú časť registratúry, ktorá je v registratúrnom pláne označená znakom hodnoty „A“ (cca. 20% pôvodného množstva). Elektronické záznamy sú zákazníkovi poskytnuté vo forme databázy s programovým rozhraním pre jednoduché vyhľadávanie dokumentov. Hodnovernosť registratúrnych záznamov je zaistená elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.

 • uloženie registratúrnych záznamov a odbornú správu registratúry v priestoroch profesionálneho externého správcu registratúrnych záznamov

  kde je zabezpečená komplexná starostlivosť o registratúrne záznamy vrátane prípravy a vykonávania pravidelných vyraďovacích konaní.

Správa registratúry

Naše produkty

 • ADMIS® DMS - Riadenie dokumentov

 • Elektronická schránka slovensko.sk (ÚPVS)

 • Správa registratúry

 • Skenovanie a vyťažovanie dát

 • Workflow - schvaľovacie procesy

 • Elektronická fakturácia

 • Šifrovaný E-mail

Požiadať o prezentáciu
Skúsenosti našich zákazníkov
Arriva Service, s.r.o.
www.arriva.sk
Pred zavedením systému ADMIS nám trval proces odsúhlasovania dokumentov niekedy aj celý týždeň. Z toho dôvodu sme začali hľadať možnosti ako by sme vedeli urýchliť tento proces. Rozhodli sme sa pre ADMIS, lebo je to ľahko prispôsobiteľný systém s intuitívnym užívateľským rozohraním a spĺňa požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na správu registratúry. Proces odsúhlasovania dokumentov momentálne trvá zvyčajne jeden deň, čo pri našich striktných termínoch znamená veľkú pridanú hodnotu pre našu spoločnosť.