PARTNERISpoločnosť Dokumenta, a.s. Vám poskytne komplexné služby v oblasti správy Vašich firemných informácií.

Partner v oblasti obchodných aktivít a implementácií systému ADMIS®

Poskytovateľ komplexných  služieb pre  činnosti súvisiace so všetkými typmi nehnuteľností, outsourcing činnosti podateľní, Dovoz a odvoz poštových zásielok v spolupráci so Slovenskou poštou, správa registratúrnych stredísk. 

YMS, a.s.

Pôsobí na trhu IT od roku 1990. Ponúka konzultačné služby, vývoj a aplikáciu integrovaných geopriestorových a technických informačných systémov pre priemyselné podniky a vládne agentúry.

www.yms.sk

TBD, s.r.o.

TBD s r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výpočtovou technikou a informačnými systémami.

www.tbdevelopment.sk

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s. r. o.

Spoločnosť Iron Mountain pomáha organizáciám na celom svete znižovať náklady a riziká spojené s ochranou a uchovávaním informácií.Ponúka komplexnú správu záznamov, ochranu údajov a likvidáciu informácií.

www.ironmountain.sk

Partner v oblasti databázových riešení

Profesionálne databázové riešenia pre uskladnenie Vašich digitálnych informácií. Ideálne riešenie pre malé i veľké spoločnosti.

Partner v oblasti správy registratúry

Asociácia správcov registratúry

Asociácia správcov registratúry združuje odborníkov v správe registratúry.

www.asrsr.sk

Partner v oblasti spracovania a správy registratúrnych záznamov

Spoločnosti pôsobiace v oblasti spracovania a správy registratúrnych záznamov. Ich nosnou činnosťou je bezpečné trvalé uskladnenie registratúrnych záznamov (napr. šanónov s firemnou dokumentáciou).

WESTTON, spol. s r. o.

Správa registratúry, archivácia a úložisko dokumentov v Košiciach. Postaráme sa o vaše dokumenty, v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a v súlade s certifikátom ISO 9001:2000.

www.westton.sk

Partner v oblasti digitalizácie dokumentov

Vedúca spoločnosť v oblasti digitalizácie dokumentov, scanovania a vyťažovania dát prostredníctvom OCR/ICR, spracovania dát z formulárov, archivácie, vektorizácie.

Partner v oblasti informačných technológií

Poskytovatelia komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií - systémová integrácia, vývoj SW, outsourcing a správa IT.

GAMO a.s.

Poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, komplexné riešenia - informačné systémy integrujúce jednotlivé subsystémy do homogénneho celku, technická podpora, kvalitný servis a široké spektrum školiacich a certifikačných služieb.

www.gamo.sk
Požiadať o prezentáciu
Skúsenosti našich zákazníkov
Arriva Service, s.r.o.
www.arriva.sk
Pred zavedením systému ADMIS nám trval proces odsúhlasovania dokumentov niekedy aj celý týždeň. Z toho dôvodu sme začali hľadať možnosti ako by sme vedeli urýchliť tento proces. Rozhodli sme sa pre ADMIS, lebo je to ľahko prispôsobiteľný systém s intuitívnym užívateľským rozohraním a spĺňa požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na správu registratúry. Proces odsúhlasovania dokumentov momentálne trvá zvyčajne jeden deň, čo pri našich striktných termínoch znamená veľkú pridanú hodnotu pre našu spoločnosť.