O NÁS

Spoločnosť Dokumenta, a.s. sa už 15 rokov zameriava na vývoj a implementáciu vlastných riešení zameraných na registratúru, dokument manažment – teda správu a riadenie dokumentov a poskytovanie riešení a služieb súvisiacich s touto oblasťou tak pre súkromnú sféru, ako aj inštitúcie.

DMS systém ADMIS® je výsledkom dlhoročného vývoja, vďaka ktorému v sebe spája znalosť reálnych pracovných postupov v oblasti spracovania dokumentov, vysoké požiadavky na ergonómiu práce, ako aj legislatívne požiadavky aplikované na oblasť správy a riadenia dokumentov a registratúry.

Keďže práca s dokumentami – či už s papierovými, alebo elektronickými je jedinou a hlavnou činnosťou našej spoločnosti – myslíme si, že dokážeme poskytnúť lepšie služby a bohatšie know-how oproti firmám, kde je správa dokumentov len jednou z mnohých ich aktivít.

ADMIS®

Riešenie ADMIS® Elektronické doručovanie zabezpečí automatizáciu procesov a minimalizáciu nákladov spojených so spracovaním ekonomickej agendy už za niekoľko dní.

Našimi riešeniami poskytujeme služby stovkám klientov, kde im pomáhame v riešení ich papierového obehu dokumentov, alebo aj prechodu ich firmy či inštitúcie z „doby papierovej“ na tzv. bezpapierovú kanceláriu s množstvom benefitov – prinášame tak hlavne úsporu času a peňazí, sprehľadňujeme a zefektívňujeme procesy, optimalizujeme výkon každodenných činností.

Vďaka užšej spolupráci s NASES, ktorý prevádzkuje portál slovensko.sk, dokážeme našim klientom ponúkať jedinečné funkčnosti ako napr. automatizované sťahovanie a evidenciu elektronických správ (vrátane všetkých súvisiacich technických správ – doručeniek, notifikačných doručeniek, informačných správ atď.), možnosť nastavovať spôsob potvrdzovania doručeniek (môžete nastavovať či, kedy a ako sa bude doručenka sťahovať, alebo počkáte 15 dní na márne uplynutie lehoty uloženia). Vyvinuli sme aj špeciálnu funkčnosť, ktorú ocenia hlavne tí, komu už dnes chodí denne veľa správ – hromadné automatizované zaspisovanie došlých správ do spisov, kam jednotlivé došlé správy patria. Pre našich klientov sme ďalej vyvinuli unikátny integrovaný prehliadač správ z portálu slovensko.sk pre prácu v off-line móde s extrakciou príloh pre okamžité prehliadanie pre všetkých užívateľov bez nutnosti „rozklikávať“ strom správy pre otvorenie konkrétnej prílohy a mnoho ďalších „vychytávok“. Veľkou našou prednosťou je aj hromadné elektronické podpisovanie integrované priamo do nášho systému.

Sme aj držiteľmi najvyššieho stupňa certifikácie pre oblasť registratúry!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcie Verejnej správy, odbor archívov a registratúr nášmu systému ADMIS® DMS, verzia 4 eGov vydal CERTIFIKÁT O POSÚDENÍ ZHODY elektronického informačného systému na správu registratúry podľa § 24 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. pod číslom SVS-OAR1-2020/013994 s tým, že náš Informačný systém vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/ 2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.

Vzhľadom na neustále rastúcu potrebu zrýchlenia a zefektívnenia procesov súvisiacich aj so spracovaním ekonomickej agendy, obzvlášť v oblasti zmlúv, objednávok, dodacích listov a faktúr, zamerala sa naša spoločnosť aj na vývoj riešení s vysokou pridanou hodnotou aj pre takéto špecializované agendy. Naše riešenia hromadného skenovania a vyťažovania údajov pomocou technológie ABBYY s prepojením na agendové alebo ERP systémy poskytujeme viacerým významným spoločnostiam.

Bohaté znalosti z oblasti elektronického obehu dokumentov aj v oblasti ekonomických činností zúročujeme v unikátnom projekte prepájania účtovníkov s ich klientami na našom portále www.uctoplus.sk

Neposkytujeme len „ďalší fakturačný portál“. Fakturáciou to u nás len začína (apropó – tá bude u nás VŽDY neobmedzene ZDARMA bez akýchkoľvek obmedzení). Poskytujeme komplexný, stále sa rozrastajúci balík služieb tak pre podnikateľov, ktorí chcú mať dokonalý prehľad o svojej firme vždy a všade, ako aj pre účtovné spoločnosti, ktorým už nestačí, keď im klient donesie raz za mesiac papierové podklady na zaúčtovanie „v krabici od topánok“. Progresívnym účtovným firmám dávame do rúk nástroj, ktorým môžu automatizovať svoje účtovné činnosti a tak zvyšovať svoju efektivitu oproti účtovným firmám, ktoré chcú naďalej žiť „v dobe papierovej.

Ak ste dočítali až sem, veľmi si to vážime!

Veríme, že sme Vás zaujali a čoskoro Vás budeme môcť privítať medzi našimi ctenými klientmi.

Váš team Dokumenta, a.s.

PODPORUJEME ŠPORTOVÝCH NADŠENCOV

11.06.2016 tím Carpatholics (skupina bežeckých nadšencov) na Stefanik Trail 2016

14.05.2016 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 9. záverečné kolo (v Bratislave)

19.04.2016 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 8. kolo (v Bratislave)

12.03.2016 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 7. kolo (v Bratislave)

13.02.2016 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 6. kolo (v Bratislave)

16.01.2016 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 5. kolo (v Bratislave)

19.12.2015 Mestská Bedmintonová Liga dospelých – 4. kolo (v Bratislave)

13.12.2015 Bedmintonový klub Šamorín na 3. kole IV. ligy zmiešaných družstiev dospelých (v Bánove)

29.11.2015 Bedmintonový klub Šamorín na 2. kole IV. ligy zmiešaných družstiev dospelých (v Nitre)

05.09.2015 tím Carpatholics (skupina bežeckých nadšencov) na Rýchlik Zoška

19.06.2015 tím Carpatholics (skupina bežeckých nadšencov) na Stefanik Trail 2015

17.05.2015 tím Carpatholics (skupina bežeckých nadšencov) na Stupava Trophy

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!