Elektronická schránka

Pracujte s elektronickými schránkami ÚPVS efektívne priamo v našom systéme ADMIS®.

Viac informácií