Elektronická schránka

Pracujte s elektronickými schránkami ÚPVS efektívne priamo v našom systéme ADMIS®.

Viac informácií

Elektronické podpisovanie

Elektronické podpisovanie dokumentov Vám pomôže naplniť aj najnovšie požiadavky doby. Jednoduchosť, dostupnosť, spoľahlivosť.

Denník

Modul Denník pre každodenné spracovanie záznamov. Je určený pre každého pracovníka, ktorý je spracovateľom akejkoľvek agendy. Zabezpečuje evidenciu záznamov a súvisiacich informácií.

Viac informácií

Výpravňa

Na zaistenie evidencie odosielaných zásielok. Automatickej tlače poštového podacieho hárku alebo vytvorenie elektronického poštového podacieho hárku.