Pre Vašu efektívnu prácu Vám ADMIS® ponúka nasledovné riešenia:

E-schránka slovensko.sk

Pracujte s elektronickými schránkami ÚPVS z portálu slovensko.sk efektívne priamo v našom systéme ADMIS®.

Viac informácií

Elektronické podpisovanie

Elektronické podpisovanie dokumentov Vám pomôže naplniť aj najnovšie požiadavky doby. Jednoduchosť, dostupnosť, spoľahlivosť.

Denník

Slúži na každodenné spracovanie záznamov. Je určený pre každého pracovníka, ktorý je spracovateľom ľubovoľnej agendy. Zabezpečuje evidenciu a spracovanie záznamov a súvisiacich informácií.

Výpravňa

Slúži na zaistenie evidencie odosielaných zásielok. Automaticky tlačí poštový podací hárok alebo vytvorí elektronický poštový podací hárok.

Workflow

Jednoducho si zadefinujte všeobecné schvaľovacie procesy od najjednoduchších až po pokročilé s využitím grafického editora diagramov.

Viac informácií

Účto+

Zdielajte dokumenty s Vašim účtovníkom z pohodlia domova. Vystavovanie faktúr rýchlo a jednoducho.

Viac informácií
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM