OBCE

Viac informácií

ÚRADY

Viac informácií

ŠKOLY

MATERSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Viac informácií

ŽIVNOSTNÍCI

OBČIANSKE ZDRUŽENIA,
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE,
MÚZEÁ, FARNOSTI a iné

Viac informácií

MALÉ FIRMY

PRÁVNICI, ADVOKÁTI,
ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE,
NOTÁRI a iné

Viac informácií

VEĽKÉ FIRMY

 

Viac informácií

Sme držiteľmi najvyššieho stupňa certifikácie pre oblasť registratúry!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcie Verejnej správy, odbor archívov a registratúr nášmu systému ADMIS® DMS, verzia 4 eGov vydal CERTIFIKÁT O POSÚDENÍ ZHODY elektronického informačného systému na správu registratúry podľa § 24 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. pod číslom SVS-OAR1-2020/013994 s tým, že náš Informačný systém vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/ 2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.

Certifikát eGOV
POŽIADAŤ O PREZENTÁCIU