OBCE

Viac informácií

ÚRADY

Viac informácií

ŠKOLY

MATERSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Viac informácií

ŽIVNOSTNÍCI

OBČIANSKE ZDRUŽENIA
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
MÚZEÁ, FARNOSTI
iné

Viac informácií

MALÉ FIRMY

Viac informácií

VEĽKÉ FIRMY

Viac informácií

Sme držiteľmi najvyššieho stupňa certifikácie pre oblasť registratúry!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcie Verejnej správy, odbor archívov a registratúr nášmu systému ADMIS® DMS, verzia 4 eGov vydal CERTIFIKÁT O POSÚDENÍ ZHODY elektronického informačného systému na správu registratúry podľa § 24 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. pod číslom SVS-OAR1-2020/013994 s tým, že náš Informačný systém vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/ 2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.

Certifikát eGOV
POŽIADAŤ O PREZENTÁCIU