SKENOVANIE A VYŤAŽOVANIE DÁT

Pri prechode spoločností od spracovania papierovej agendy k elektronickému spracovaniu dokumentov a údajov naša spoločnosť zabezpečuje nasledovné služby a riešenia:

 • Skenovanie dokumentov, veľloformátových výkresov a kníh a iných viazaných dokumentov
  Indexácia údajov
 • Automatizované vyťažovanie dát z dokumentov:
  • štruktúrovaných – formuláre, dotazníky (tlačené, ručne vypisované, zaškrtávacie polia, čiarové kódy)
  • neštruktúrovaných – faktúry, dodacie listy, sprievodky (tlačené texty)
 • Návrh, tlač, distribúcia, dotlač a spracovanie formulárov (strojovo spracovateľné)
 • Prevod papierových dokumentov a elektronických obrazov do editovateľnej podoby
 • Vektorizácia výkresovej technickej dokumentácie
Skenovanie a vytazovanie dat

PRÍNOSY

 • Nie je potrebný ručný prepis údajov do PC, nižšie režijné náklady
 • Skrátenie času zadávania údajov, zrýchlenie procesu spracovania dát
 • Zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti zadávaných údajov
 • Priamy export údajov do používaného informačného systému
 • Rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným údajom a výsledkom
 • Možnosť okamžitého vyhľadania ktoréhokoľvek dokumentu
 • Paralelná digitalizácia a archivácia dokumentov
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!