ANONYMIZÁCIA

Samostatná aplikácia schopná transformovať vybraný text v dokumente na nečitateľný text. Jej využitie je naozaj široké, tak v súkromnom sektore ako aj vo verejnom sektore. Jej hlavným prínosom je zabránenie neoprávnenému použitiu údajov v dokumentoch alebo ich krádeži.

ADMIS® Pdf Power Tools

Mnohé voľne dostupné aplikácie určené na anonymizovanie dokumentov pracujú na báze cloudových služieb, kedy majitelia dokumentu nemajú prehľad o procese spracovania ich dokumentu.

ADMIS® Pdf Power Tools nie je cloudová služba.

Vaše dokumenty zostávajú po celú dobu U VÁS!

Proces anonymizácie dokumentu prostredníctvom ADMIS® Anonymizér prebieha na Vašom lokálnom PC (serveri).

Nemusíte tlačiť elektronické dokumenty, potom na papieri zakrývať osobné údaje, či celé texty, ktoré chcete ochrániť a následne takto upravený dokument kopírovať alebo skenovať znova do elektronickej podoby.

Našou aplikáciou ADMIS® Anonymizér si nielenže uľahčíte prácu, ale ešte oveľa viac.

 • Anonymizovanie je možnosť, ako ochrániť osobné údaje alebo citlivé informácie uvedené v
  dokumentoch pred ich zneužitím.
 • Jednou z unikátnych vlastností tejto aplikácie je aj možnosť zadania a skladania hromadných
  podmienok pre vyhľadanie a anonymizovanie textov v podobných dokumentoch.
 • Aplikácia obsahuje komplexný nástroj na:
  • Prehliadanie textu a ukladanie prezeraných strán
  • Vyhľadanie údajov na anonymizáciu,
   o Anonymizovanie údajov v dokumente
  • Úpravu a odstránenie údajov aj z iných zdrojov ako len čitateľného textu (vlastnosti
   dokumentu, vložené prílohy, zdrojové údaje, metaúdaje XMP, podpisy)
  • Zašifrovanie („obfuskovanie“) textu v dokumente (textová vrstva pod obrazom).
 • Aplikácia môže byť použitá samostatne alebo ako prídavný modul k ADMIS® DMS.
 •  
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!