Podateľňa

Slúži na zaznamenanie všetkých typov doručených zásielok a informácií ktoré k Vám prichádzajú, vrátane elektronických správ z portálu slovensko.sk

Denník

Slúži na každodenné spracovanie záznamov. Je určený pre každého pracovníka, ktorý je spracovateľom ľubovoľnej agendy. Zabezpečuje evidenciu a spracovanie záznamov a súvisiacich informácií.

Viac informácií

Výpravňa

Slúži na zaistenie evidencie odosielaných zásielok. Automaticky tlačí poštový podací hárok alebo vytvorí elektronický poštový podací hárok.

Workflow

Jednoducho si zadefinujte všeobecné schvaľovacie procesy od najjednoduchších až po pokročilé s využitím grafického editora diagramov.

Viac informácií

Správa zmlúv

Tvorba a správa riadených dokumentov, ich pripomienkovanie, podpisovanie, tvorba dodatkov a zverejňovanie v jedinom module.

Registratúrne stredisko

Správa dokumentov čakajúcich na vyradenie, riadenie výpožičiek a príprava vyraďovacích konaní v súlade s predpismi.

Message Creator

Vytvárajte, podpisujte a odosielajte správy na portál slovensko.sk priamo zo systému ADMIS®

Dlhodobé ukladanie dokumentov

Zabezpečte svojim správam dlhodobú právnu účinnosť aj po vypršaní platnosti pôvodného podpisu.

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?