PRODUKTY

Správa registratúry

Komplexná správa registratúry od vzniku až po vyradenie akýchkoľvek dokumentov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

Viac informácií

ADMIS® DMS

Ušetrite čas a peniaze pri evidencii, spracovaní, archivovaní, spätnom vyhľadávaní a opakovanom používaní dát a dokumentov.

Viac informácií

Elektronická schránka

Pracujte s elektronickými schránkami ÚPVS efektívne priamo v našom systéme ADMIS®.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR pre Vás nemusí byť strašiakom s integrovaným riešením modulu GDPR v systéme ADMIS®

Viac informácií

Elektronické podpisovanie

Elektronické podpisovanie dokumentov Vám pomôže naplniť aj najnovšie požiadavky doby. Jednoduchosť, dostupnosť, spoľahlivosť.

Skenovanie a vyťažovanie dát

Pracujte aj s papierovými dokumentami efektívne elektronicky.

Viac informácií

Anonymizácia

Pokročilý programovateľný nástroj určený na anonymizovanie Vašich dokumentov

Viac informácií
POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIí?
NAPÍšTE NÁM!

Základné služby

 • Zavedenie systému na správu elektronických schránok ÚPVS
 • Elektronická schránka ÚPVS – školenie (el.dokumenty, ZEP, podpisovanie, el.archivácia)
 • Elektronická schránka ÚPVS – integrácia do systému
 • Zavedenie automatizovaného Dokument manažment systému (DMS)
 • Zavedenie systému pre elektronickú fakturáciu a elektronickú výmenu dát a dokumentov
 • Riešenia pre skenovanie a vyťažovanie dát z papierovývh dokumentov
 • Konzultácie a poradenská činnosť v oblasti správy dokumentov, návrhu automatizovaých schvaľovacích procesov (workflow), elektronickej fakturácie, odbornej správy registratúry, elektronickej archivácie dokumentov
 • Zavedenie automatizovaného systému odbornej správy registratúry vrátane zaistenia správy špecializovaných agiend
 • Zaškolenie pracovníkov v oblasti odbornej správy registratúry, správy a riadenia záznamov v zmysle technických noriem ISO a EN
 • Zaškolenie užívateľov DMS systému
 • On-site metodická pomoc (podpora užívateľov DMS v reálnej prevádzke systému v užívateľskej spoločnosti)
 • Prepojenie centrálneho úložiska dokumentov s aplikáciami iných výrobcov
 • Odborná pomoc so zriadením registratúrneho strediska
 • Usporiadanie písomností v registratúrnom stredisku a prípravu vyraďovacieho konania.
 • Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, vrátane konzultácií s príslušným štátnym archívom

Ďalšie služby

Integrácia elektronickej schránky ÚPVS ( eschránka ) prostredníctvom modulu ADMIS® aj v iných systémoch.

Vypracovanie dohody o integračnom zámere – integrácia elektronickej schránky do systému ADMIS® .

Pre organizácie, ktoré majú problémy s priestormi pre uskladnenie registratúry ponúkame:

 • digitalizáciu registratúrnych záznamov
  • a ich zaradenie. Zákazník tak spravuje len tú časť registratúry, ktorá je v registratúrnom pláne označená znakom hodnoty „A“ (cca. 20% pôvodného množstva). Elektronické záznamy sú zákazníkovi poskytnuté vo forme databázy s programovým rozhraním pre jednoduché vyhľadávanie dokumentov. Hodnovernosť registratúrnych záznamov je zaistená elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.
 • uloženie registratúrnych záznamov a odbornú správu registratúry v priestoroch profesionálneho externého správcu registratúrnych záznamov
  • kde je zabezpečená komplexná starostlivosť o registratúrne záznamy vrátane prípravy a vykonávania pravidelných vyraďovacích konaní.