GDPR platí celosvetovo pre všetky subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EÚ. Zavádza množstvo nových práv a povinností a preto spracovatelia a správcovia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, ktoré budú v súlade s GDPR. Preto sme aj my v súlade s týmto nariadením aplikovali jeho požiadavky nielen na samotný DMS systém pre správu registratúry ADMIS®, ale aj na jeho implementáciu a používanie v konkrétnych podmienkach nášho klienta.

 • Pripravte sa na zmeny, ktoré so sebou prináša toto nové nariadenie.
  • Viete aké osobné údaje spracovávate?
  • Viete o tom, kde všade vo Vašom IS ukladáte a spracovávate osobné údaje?
  • Viete kto má vo Vašom IS prístup k osobným údajom?
  • Viete ako zabrániť ich zneužitiu a vyhnúť sa tak vysokým pokutám?
  • Viete ako nakladať s osobnými údajmi pri elektronickej komunikácii?
 • Nová funkcionalita DMS systému ADMIS® napomáha plneniu požiadaviek na ochranu osobných údajov v ňom spracovávaných na všetkých úrovniach prístupu k osobným údajom v rámci celého DMS systému ADMIS®:
  • rozšírením prístupových oprávnení o právo spracovávania osobných údajov
  • definovaním zoznamu spracovávaných osobných údajov
  • určením spôsobov použitia a účelu spracovania osobných údajov
  • možnosťou vytvárania potrebných štatistík o spracovávaných osobných údajoch
  • funkcionalitou zistenia neoprávnene evidovaných resp. nespracovávaných osobných údajov
  • možnosťou priameho vytvorenia ZIP súboru s heslom a jeho uloženie alebo odoslanie elektronickou poštou z prostredia ADMIS®
  • pripravujeme novinku na SK trhu vo forme špeciálneho šiftovania aj častí texu v dokumentoch (napr. z celej strany „skryjete“ len riadok s osobnými či inak tajnými údajmi)
  • a mnohé ďalšie.

Naším klientom, ktorí si v minulosti zakúpili modul Registratúrny denník PLUS alebo Enterprise, ponúkame možnosť rozšírenia registratúrneho systému ADMIS® o GDPR (ochranu osobných údajov)

ZDARMA*.

Ak ste používateľom základného modulu Registratúrneho denníka, máte teraz výnimočnú príležitosť prejsť na verziu PLUS s rozšírením o GDPR

so zľavou*.

Samozrejmosťou je aj zaškolenie na prácu s novými funkcionalitami pre GDPR v DMS systéme ADMIS®.

Neváhajte a pošlite objednávku ešte pred vstupom nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov GDPR do platnosti.

* Uvedená zľava sa nevzťahuje na ročný licenčný poplatok 16%.