AJ VAŠA ŠKOLA MUSÍ KOMUNIKOVAŤ ELEKTRONICKY!

Zákon o eGovernmente (č. 305/2013 Z. z.) sa vzťahuje aj na školy, ktoré sa pre účely zákona považujú za Orgány verejnej moci (OVM).
Aj školy už musia elektronicky podpisovať, odosielať a doručovať rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou.
Vrátane vyznačovania ich právoplatnosti.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Riaditeľky a riaditelia škôl získavajú komplexné riešenie pre agendu elektronických rozhodnutí.
Riešenie bolo navrhnuté podľa aktuálne platnej legislatívy, aby nebola žiadna pochybnosť o právoplatnosti vytvorených dokladov.

Pre viac informácií navštívte:

eRozhodnutia