Elektronická schránka slovensko.sk ( ÚPVS )  je od 01.07.2017 aktívna pre každú právnickú osobu a zapísanú organizačnú zložku v zmysle § 60 ods. 9 ZoEG.
Systém ADMIS® ponúka 2 možnosti prístupu do schránky:

  1. Okamžitý prístup pomocou občianskeho preukazu (EID a BOK)
    Táto možnosť je dostupná všetkým klientom ako AddOn modul systému.
  2. Pripojenie systému ADMIS® na slovensko.sk (ÚPVS) bez použitia občianskeho preukazu. Táto možnosť vyžaduje integráciu organizácie so systémom slovensko.sk (ÚPVS) na základe dohody o integračnom zámere podpísanej medzi organizáciou a NASES.
  3. Máme pre Vás pripravenú aj možnosť offline hromadného podpisovania správ pre slovensko.sk (ÚPVS), možnosť hromadného odosielania takto pripravených správ na slovensko.sk a samozrejme aj možnosť hromadného sťahovania správ z portálu slovensko.sk.