samostatná aplikácia schopná transformovať vybraný text v dokumente na nečitateľný text. Jej využitie je naozaj široké, tak v súkromnom sektore ako aj vo verejnom sektore. Jej hlavným prínosom je zabránenie neoprávnenému použitiu údajov v dokumentoch alebo ich krádeži.

ADMIS® Pdf Power Tools

aplikácia schopná transformovať vybraný text v dokumente na nečitateľný text. Jeho využitie je naozaj široké, tak v súkromnom sektore ako aj vo verejnom sektore. Jeho hlavným prínosom je zabránenie neoprávnenému použitiu údajov v dokumentoch alebo ich krádeži.

Mnohé voľne dostupné aplikácie určené na anonymizovanie dokumentov pracujú na báze cloudových služieb, kedy majitelia dokumentu nemajú prehľad o procese spracovania ich dokumentu.

ADMIS® Pdf Power Tools nie je cloudová služba.

Vaše dokumenty zostávajú po celú dobu U VÁS!

Proces anonymizácie dokumentu prostredníctvom ADMIS® Pdf Power Tools prebieha na Vašom lokálnom PC (serveri).

Nemusíte tlačiť elektronické dokumenty, zakrývať osobné údaje na papieri, či celé texty, ktoré chcete ochrániť a následne takto upravený dokument kopírovať alebo skenovať znova do elektronickej podoby.

Našou aplikáciou ADMIS® Pdf Power Tools si nielenže uľahčíte prácu, ale ešte oveľa viac.

 • anonymizovanie – možnosť, ako ochrániť duševné vlastníctvo alebo osobné údaje uvedené v dokumentoch pred ich zneužitím.

anonymization

anoymization1

 • Jednou zo špecifických vlastností tejto aplikácie je aj možnosť zadania a uloženia do pamäte hromadných podmienok pre vyhľadanie a anonymizovanie textov v podobných dokumentoch.
 • Aplikácia môže byť použitá samostatne alebo ako prídavný modul k ADMIS® DMS.
 • Aplikácia obsahuje komplexný nástroj na:
  • prehliadanie textu a ukladanie prezeraných strán,
  • anonymizovanie údajov v dokumente,
  • úpravu a odstránenie údajov z iných zdrojov (vlastnosti dokumentu, vložené prílohy, zdrojové údaje, metaúdaje XMP, podpisy),
  • zašifrovanie („obfuskovanie“) textu v dokumente (textová vrstva pod obrazom).

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na tomto linku.